Název firmy:
Autosalon Klokočka Centrum a.s
Sídlo firmy:
Karlovarská 660/119
CZ-163 00 Praha 6
Právní forma:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IČO:
Soudní příslušnost:
DVR:
DIČ:
Bankovní spojení:
Kód banky:
Číslo účtu:
IBAN: